اخبار

شركت مهندسي "هوشمند کویرآوا" با هدف فعالیت و ارائه خدمات در زمینه هوشمند سازی ساختمانها و همسو شدن با جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا جهت بهینه سازی مصرف انرژی در سال ۱۳۸۹ تاسيس گرديد

اخبار

نمایشگاه صنعت ساختمان سال ۱۳۹۸

نمایشگاه صنعت ساختمان سال ۱۳۹۷

نمایشگاه صنعت ساختمان سال ۱۳۹۶

نمایشگاه صنعت ساختمان سال ۱۳۹۵