اخبار

شركت مهندسي "هوشمند کویرآوا" با هدف فعالیت و ارائه خدمات در زمینه هوشمند سازی ساختمانها و همسو شدن با جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا جهت بهینه سازی مصرف انرژی در سال ۱۳۸۹ تاسيس گرديد

اخبار

سومین دوره آموزشی سیستم هوشمند به مهندسان برق نظام مهندسی یزد

دومین دوره آموزشی سیستم هوشمند به مهندسان برق نظام مهندسی یزد

اولین دوره آموزشی سیستم هوشمند به مهندسان برق نظام مهندسی یزد