نمایندگان

شركت مهندسي "هوشمند کویرآوا" با هدف فعالیت و ارائه خدمات در زمینه هوشمند سازی ساختمانها و همسو شدن با جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا جهت بهینه سازی مصرف انرژی در سال 89 تاسيس گرديد. فعالیت های این شرکت به بخشهای مشاوره، طراحی و نظارت، ارائه تجهيزات، نصب و راه اندازی، آموزش تخصصی و همچنین ارائه راهکارهای جامع در زمينه هوشمند سازی ساختمانهای مسکونی ، اداری/تجاری ، درمانی سازماندهی گردیده است.

معرفی شرکت

هوشمند کویر آوا

اخبار شرکت

هوشمند کویر آوا
هوشمند کویر آوا
هوشمند کویر آوا

برخی از پروژهای: شرکت