تماس با ما

ما معتقدیم تکـنولوژی زنـدگی را سـاده تر می سـازد. پس پیشنهاد ما برای تکنولوژی برتر درصنعت هوشـمند سازی ساختمان تان را پذیـرا باشید.

  • آدرس: یزد- بلوار دانشجو- قبل از زیرگذر شهدای محراب کوچه امام حسن پلاک ۴
  • همراه: ۶۵ ۲۵ ۸۲۵ ۰۹۱۲-۹۷ ۸۰ ۳۵۳ ۰۹۱۳
  • تلفن:۴۵ ۷۵ ۲۶ ۳۸
  • ایمیل: houshmandkavir@gmail.com
  • وبسایت: www.houshmandkavir.ir