تاریخچه سیستم هوشمند

  • دهه ۱۹۹۰: پروتکل های باز این امکان را ایجاد کردند که تجهیزات کنترلی بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند. دهه ۲۰۰۰: تکنولوژی بی سیم (Wire Less) امکانات جدیدی را در اختیار اجزا و پارامترها قرار دادند. این که بدون نیاز به کابل و محدودیت های ناشی از آن با هم در ارتباط باشند.
ادامه مطلب

فیلم سیستم هوشمند

  • سیستم مدیریت ساختمان سیستمی است که در ساختمان نصب شده و کنترل قسمت های مختلف ساختمان و نمایش خروجی های مناسب را برای کاربر امکان پذیر می نماید هدف از استفاده، تطبیق شرایط کارکرد اجزای مختلف با توجه به شرایط محیطی و نیاز ساختمان است.
ادامه مطلب

پروژه های برگزیده

شركت مهندسي "هوشمند کویرآوا" با هدف فعالیت و ارائه خدمات در زمینه هوشمند سازی ساختمانها و همسو شدن با جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا با بیش از ۳۰۰ پروژه ساختمان های اداری، تجاری، مسکونی دراستان یزد در سال ۱۳۸۹ تاسیس گردید.

هوشمند کویر

آقای مهندس رحیمیان

آپارتمان امیران

هوشمند کویر

حاج محمود دهقان

آپارتمان مسکونی

هوشمند کویر

حاج امیر زارع

آپارتمان آریانا

هوشمند کویر

آقای مهندس ابوالحسن زاده

آپارتمان مسکونی

هوشمند کویر

آقای مهندس معتمد و آقای مهندس منصوری

آپارتمان دنیز

هوشمند کویر

آقای مهندس دهقان پور ، آقای مهندس میر جلیلی

آپارتمان آراز

هوشمند کویر

آقای مهندس بی غرض

آپارتمان برج سفید

هوشمند کویر

آقای مهندس احمدی

آپارتمان ققنوس

برخی از پروژه ها

در ساختمان های هوشمند با استفاده از سیستم خودکار کنترل روشنایی ساختمان، کنترل سیستم سرمایش و گرمایش، کنترل دوربین های مدار بسته، کنترل در ها، کنترل وضعیت های اضطراری همچون آتش سوزی، زلزله و بسیاری کنترل های هوشمند دیگر، مصرف انرژی به نحو چشمگیری کاهش می یابد .